MENU
Aula_close Layer 1

Musikprofil

Gedsted Skole og Vesthimmerlands Kulturskole har et spændende samarbejde, hvor kulturskolelærerne arbejder to dage om ugen på Gedsted Skole, hvor de underviser i violin, cello, guitar, bas, klaver og trommer. Samarbejdet udspringer af Folkeskolereformen og tankerne omkring Den åbne Skole. Samarbejdet kører nu på 5. år. Undervisningen er en del af den understøttende undervisning.

Det er meget unikt, at alle skolens elever igennem dette samarbejde får lært at spille på et instrument i løbet af deres skoletid. Fra 0. til 2. kl. spiller alle elever violin eller cello. På 3. årgang er der musikkarussel og endelig kan eleverne selv vælge instrument i 4.-6. kl. Undervisningen foregår på hold med 4-5 elever pr. hold. Efter skoletid er der mulighed for at spille i strygerorkesteret eller i skolens band. Alle skolens små 100 elever låner et instrument af Kulturskolen.

Sideløbende med instrumentalundervisningen har eleverne folkeskolens obligatoriske musikundervisning. Skolens musiklærer kan tydeligt mærke, at eleverne er meget dygtige og interesseret i musikundervisningen. Hvert år afholdes MGP, hvor eleverne ivrigt stiller op og dyster i 3 kategorier: Sammenspil, sing-a-long, spil og syng selv.

Instrumentalundervisning for alle elever giver et løft på mange niveauer. Eleverne bliver dygtige til at koncentrere sig, vente på tur, lytte til hinanden – tre vigtige kompetencer, når man skal lære og når man skal kunne begå blandt andre. Musikundervisningen bliver en vigtig del af børnenes dannelse. Vi ser fx at eleverne er et fantastisk publikum. Når vi på skolen har besøg af oplægsholdere, optrædende, musikere o. lign. er eleverne meget optagede og respektfulde. De ved, hvordan det er at stå på en scene og de ved at det kræver hårdt arbejde, fx at blive dygtig til at spille på et instrument.

Sangglad-Profil i Børnehuset Sangfuglen.

Sangglad er et koncept udviklet i samarbejde med Sangen Hus og støttet af Nordea fonden. Der er en 3 årig aftale, der forpligter os til at arbejde målrettet med at udvikle sangens betydning i vuggestue og børnehave. Til at vejlede os, har vi en sangkonsulent fra Sangen Hus tilknyttet, der kommer ugentligt i flere perioder i løbet af året.

Sangglad handler om præcis det, navnet siger: Sangglæde. Når vi synger sammen, åbner vi en masse døre til nærvær og gode oplevelse. Det helt overordnede mål med Sangglad er, at sangen skal bidrage til godt og kreativt børneliv.

Historie:

Børnehuset Sangfuglen startede i efteråret 2017 med at arbejde med Sangglad. Allerede i juni 2018 blev Børnehuset certificeret som en Sangglad institution, med en stor certificering-fest hvor hele skolen deltog, og alle i byen var inviteret.

Hverdagen:

Vi holder fast 2 sangsamlinger om ugen, og sørger ellers for at synge så meget vi kan i løbet af dagen om alle hverdags oplevelserne og når det virker naturligt. Det kan fx være når vi går tur eller når vi vasker hænder. Vi har flere arrangementer med eksterne samarbejdspartnere. Vi deltager i morgensang på skolen 4 gange om året, hvor vi optræder med en sang, og vi skal deltage i forårsfestival på skolen i 2019, vi synger på plejehjemmet til fastelavn og til Halloween og jul, Vi synger i kirken til jul. Vi deltager i optog til Byfesten, hvor vi synger og spiller på instrumenter.

Pædagogiske overvejelser:

For at deltage i Sangglad bliver alt personale vejledt og fortsat guidet i at afholde sangsamlinger, flere modtager sangundervisning og enkelte har modtaget klaverundervisning af vores sangkonsulent.

Børnene oplever at fællesskabet har betydning og kompetencer som at være stille, vente på tur, modtage en besked, stå frem for andre bliver en helt naturlig del af hverdagen gennem sangsamlingerne.

Det er derfor yderst vigtigt at:

  • Personalet i Børnehuset har kunnen, viden og et godt refleksions-niveau om sang og bevægelse
  • Sangen er en central ramme i Børnehuset, både i de gode pædagogiske møder mellem voksne og børn og internt blandt børnene, så sangen bidrager til børnenes personlige, sociale, sproglige og motoriske udvikling.
  • Børnene får en større musik- og kulturforståelse. Det vil sige at de fx kan klappe i takt, kender forskel på at synge, tale og råbe, at de forstår enkle musikalske strukturer som ”vers” og ”omkvæd”, at de kan et udvalg af nye og ældre sange, samt at de har tillid til deres egne stemmer og lyst til at synge.

 

Samarbejdet med Gedsted skole:

Sangprofil i Børnehuset, og Musikprofil på Gedsted skole. Det hænger rigtig godt sammen. Allerede sidste år, oplevede skolen at de elever de modtog var betydelig mere fokuseret og læringsparate, især i forhold til musikundervisningen. Vi tror på, at vi i Børnehuset lægger grundstenen til børnenes musikalske forståelse, samt en styrkelse af fællesskabet.

Her synger vi på plejecenteret
Her synger vi på Plejehjemmet
Vuggestuen har sangsamling
Vuggestuen har sangsamling
Billede fra en morgensang hvor børnehaven deltog
Her er Børnehuset til morgensang på skolen.