MENU
Aula_close Layer 1

Fællesskab

Fællesskab og trivsel er nogle af vores grundværdier. Elevernes trivsel er fundamentet for deres læring. 

Musik og sang er med til at skabe fællesskab. Vi har morgensang 3 gange om ugen. Sang giver både glæde og samhørighed. Det er en rigtig dejlig start på dagen. Når vi spiller musik sammen, bliver vi gode til at lytte til hinanden, vi lærer at arbejde sammen og det styrker koncentrationen. 

Hvert år er der nogle klasser på lejrskole. Hver 3. år er hele skole på lejrskole med to overnatninger. De to mellemliggende år er 4.-6. kl. på lejrskole. Det ene år til Bornholm i 5 dage og det andet år 3 dage i en købstad. Senest gik turen til Esbjerg med tur til Fanø. I juni 2020 går turen igen til Bornholm. Eleverne betaler kun for kosten (75 kr. pr. dag). Resten af udgiften er betalt af skolens forældreforening (støtteforening). 

Skolen har en legepatrulje med 6 elever fra 5. og 6. klasse, som to gange om ugen, står for at lege med indskolingen i frikvarteret.

Alle klasse har gennem deres skoletid lært og trænet Girafsprog - også kaldet IVK (Ikke Voldelig Kommunikation). Der hænger giraftavler i alle klasser, og hvis der er opstået en konflikt, hjælper læreren med at afholde en girafsnak. 

Vi er stolte af, at vi i de nationale trivselsmålinger har rigtig flotte resultater. 100% af vores elever har høj trivsel - se link fra ministeriets datavarehus: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/793002.aspx