MENU
Aula_close Layer 1

SFO Birken

Velkommen til SFO Birken. 

Fritid er traditionelt defineret som den tid, der ikke er optaget af arbejde og for børns vedkommende af undervisning. Vi tænker, at der er brug for, at fritidens betydning for børnenes trivsel og udvikling, dannelse og læring tydeliggøres. Et varieret og lærerigt fritidsliv er et vigtigt grundlag for barnets fremtid.

Vi skal udfordre børns nysgerrighed og sammen udforske det, som undrer børn og tage fat om børnenes sociale og kommunikative kompetencer. Vi er dog meget bevidste om at vores aktiviteter tager udgangspunkt i frivillighed, hvor vores rolle er at gøre børnene nysgerrige på vores forskellige tilbud.

Fritidsdelen er for os altså ikke blot den tid, der er til overs, når skoledagen er færdig, men har en selvstændig værdi og betydning for børns opvækst og læring.

Hverdagen i vores SFO

Ligeså snart børnene har fri fra skole, går de i SFO. Her skal de logge sig ind på tuch-skærmen og efterfølgende samles vi for, at børnene kan spise deres "fritter madpakke" (frugt). Vi tale om dagens aktivitetstilbud og børnene har mulighed for at fortælle om dagens oplevelser. Derudover leges der på kryds og tværs af alder både ude og inde, vi prioriterer børnenes selvvalgte leg og medbestemmelse højt.

Udeliv og aktiviteter.

Da vi har en dejlig legeplads og skolegård og vi samtidig prioriterer udeliv, krop og bevægelse højt, vil vi gerne, at børnene dagligt, kommer ud og får rørt sig og samtidig får frisk luft. Vi tilbyder hver dag forskellige aktiviteter, så som værksted, kreative sysler, gymnastiksal, bål, kagebagning og meget mere.  Vi laver en månedskalender, der udsendes på Aula, sådan at I som forældre kan følge med i hvad der sker.

I SFO'en kan I primært møde:

Lene Pedersen og Helle Østergaard.

Billede af Lene

Telefon til SFO'en: 5158 8098